Destekçiler

ENİVA Vakfı’nın kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyette bulunan kurum kuruluş ve şirketler arasından vakfa belirli oranlarda bağışta bulunanlara, Yönetim Kurulu tarafından “Altın Destekçi”, “Gümüş Destekçi" veya “Bronz Destekçi” unvanları verilir. Bağış tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca;

  • Destekçilere, her bir kategori için özel olarak hazırlanan “Vakıf Destekçisi” logolarını kullanma hakkı verilir,
  • Benzer şekilde, Destekçilerin logoları ait oldukları kategori altında ENİVA web sayfasında yer alır,
  • ENİVA Vakfı’nın yapacağı konferans, panel, çalıştay, kurs, seminer vb. her türlü etkinlikten, Altın Destekçilerin azami 3(üç), Gümüş Destekçilerin azami 2 (iki), Bronz Destekçilerin ise 1 (bir) temsilcisinin ücretsiz olarak yararlanması sağlanır,
  • Vakfın süreli/ süresiz yayınlarından ücretsiz olarak yararlandırılır,
  • Vakfın her türlü etkinlik ve yayınlarında, kategorileriyle orantılı olmak üzere destekçilerin ihtiyaç ve taleplerine öncelik verilir.