Publications

Ediger, V. Ş., ed., 2013, Climate Change and Sustainable Energy in Turkey, İstanbul, ENİVA Publications, 145 pp.

Ediger, V.Ş., Çiftçi, S., 2011 "Sürdürülebilir Kalkınmanın İki Temel Unsuru: Enerji ve Çevre," TÜBA Günce, 43: 21-29.

Ediger, V.Ş., Kentmen, Ç., 2010, "Enerjinin sosyal boyutu ve Türk halkının tercihleri," Mülkiye, 34(268): 281-268.

Ediger, V.Ş., 2009, "Türkiye'nin sürdürülebilir enejri gelişimi," TÜBA Günce, 39: 18-25.

Ediger, V.Ş., 2008, "Küresel İklim değişikliğinin Uluslararası Boyutu ve Türkiye'nin Politikaları," Mülkiye, 32(259): 133-158.

Ediger, V.Ş., 2008, "Kyoto, enerji güvenliği açmazının da anahtarı mı?," Yeşil Ufuklar, April-June, 4(2): 20.

Ediger, V.Ş., 2008, National Energy Report of Turkey: Energy Situation, Challenges, and Policies for Sustainable Development, in: AASA Beijing Workshop on Sustainable Energy Development in Asia, 2008, Beijing, China, InterAcademy Council, p. 77-93.** Also as contributor in The Association of Academies of Sciences in Asia (AASA), 2010, Towards a Sustainable Asia: Energy, Science Press Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg.