Enerji Verimliliği Ortak Akıl Toplantısı (01-02.05.2010)

Türkiye Enerji Verimliliği Meclisi (TEVEM) ve Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) tarafından Sapanca Kartepe’de düzenlenen iki günlük arama konferansının Baş Moderatörlüğü ENİVA Kurucu Başkanı Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger tarafından yapılmıştır. Türkiye’deki enerji verimliliğinin artırılması konusunda, “gelecek referanslı, ülkemizin rekabetçi üstünlüğüne katkı sağlayan, bütünlük-holistik, paydaş beklentilerini hesaba katan, bilimsel ve uygulanabilir bir yaklaşımla politika geliştirmeyi ve uygulanan politikaları izlemeyi” amaçlayan toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere, kamu ve özel sektörün değişik kesimlerinden 150 civarında uzman katılmıştır. Gruplara bölünerek yapılan görüşmeler, toplantı sonrasında, “Türkiye Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışmaları Raporu-Yeşil Ekonomiye Geçiş” başlıklı raporda toplanmıştır.