NATGEO “The Great Energy Challenge” (05.03.2014)

NATGEO Üçüncü Uluslararası Enerji Etkinliğini İstanbul’da Gerçekleştirdi.

 

Dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen eğitim ve bilim kuruluşlarından biri olan National Geographic Society, “The Great Energy Challenge” başlıklı girişimi kapsamındaki üçüncü uluslararası etkinliğini İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi. Shell tarafından desteklenen girişimin ilki Washington, ikincisi ise Londra’da yapılmıştı.


İş dünyası, kamu, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından 25 üst düzey yöneticinin katıldığı yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğü, Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Strateji Geliştirme ve Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger tarafından yapıldı. “Kentsel Geleceğimize Güç Vermek: Türkiye’deki Fırsatlar ve Zorluklar” konusunun ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda, Türkiye’de kentlerin karşı karşıya olduğu sorunlar, artan enerji talebinin karşılanması, yapılarda enerji verimliliği, etkin ve verimli toplu taşıma ve altyapı dönüşümü konuları tartışıldı. Türkiye’de ve dünyadaki kentlerin sürdürülebilir biçimde büyümesi için günümüzde ve gelecekte odaklanılması gereken çözümler üzerinde duruldu.


1888 yılında 33 kişi tarafından Washington’da “coğrafi bilgiyi artırmak” amacıyla kurulan National Geographic Society, çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra, geniş kesimlerce izlenen  televizyon programları ve 31 dilde yayınlanan fotoğraflarıyla ünlü dergisi ile tanınıyor.