Tarihçe

ENİVA (Enerji ve İklim Değişikliği Vakfı), enerji kaynaklarının aranması, üretimi, nakli ve tüketimi süreçlerinde verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin önlenmesine yönelik araştırma-geliştirme (Ar-Ge), bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerini yürütmek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını hayata geçirmek amacıyla, Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Av. Murat Yazıcı, Sn. Rıfat Sinan Erer, Dr. Rıza Kadılar, Sn. Orhan Duran, Sn. Haluk Aydemir ve Sn. Seyfettin Türkekul tarafından 27 Nisan 2010 tarihinde Ankara'da kurulmuştur.

Mütevelli Heyeti "alfabetik sırayla"

  1. Haluk Aydemir, Opalit Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
  2. Nusret Cömert, Shell Enerji A.Ş.
  3. Orhan Duran, Genel Enerji A.Ş.
  4. Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger, Kadir Has Üniversitesi
  5. Dr. Rıza Kadılar, Natixis Pramex International
  6. Av. Elif Fatma Bedia Karagözoğlu, Yazıcı Hukuk Bürosu
  7. Av. Bilge Müftüoğlu, Yazıcı Hukuk Bürosu
  8. Dr. Uygar Özesmi, change.org
  9. Av. Murat Yazıcı, Yazıcı Hukuk Bürosu
  10. Av. Arif İsmet Yetkin, Yetkin Hukuk Bürosu